Τεστ Κορωνοϊού

Πλήρη διαγνωστικά τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού

Μοριακή Ανίχνευση Κορωνοϊού
COVID-19


Κόστος εξέτασης: 50 €
Μέθοδος: RT-PCR (CE-IVD)
Αποτέλεσμα: 2 – 4 ώρες
Είδος Βιολογικού Δείγματος: Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα

Ο απόλυτος διαγνωστικός έλεγχος για την ανίχνευση του κορωνοϊού με τη μέθοδο της RT-PCR. Οι εκκινητές και ανιχνευτές στοχεύουν στα γονίδια Ε και RdRp του ιού SARS-CoV-2. Χρησιμοποιούνται διαπιστευμένα αντιδραστήρια (CE IVD), με την τεχνική της μοναδιαίας ανάλυσης.

Ταχεία ανίχνευση Κορωνοϊού
COVID-19


Κόστος εξέτασης: 10 €
Μέθοδος: Ανοσοχρωματογραφία (CE-IVD)
Αποτέλεσμα: 20 λεπτά
Είδος Βιολογικού Δείγματος: Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Ένας γρήγορος (Rapid Test), οικονομικός και αξιόπιστος διαγνωστικός έλεγχος για την ανίχνευση του κορωνοϊού. Τα μονοκλωνικά αντισώματα στοχεύουν το γονίδιο N του ιού SARS-CoV-2. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται είναι διαπιστευμένα (CE IVD).

Εξέταση αντισωμάτων Κορωνοϊού
COVID-19


Κόστος εξέτασης: 35 €
Μέθοδος: Ανοσοχρωματογραφία (CE-IVD)
Αποτέλεσμα: 1 -2 ώρες
Είδος Βιολογικού Δείγματος: Περιφερικό ή Τριχοειδικό Αίμα

Διαγνωστικός έλεγχος για την ανάπτυξη φυσικής ανοσίας από τον κορωνοϊό. Ενδείκνυται 14-ημέρες ύστερα από την έκθεση στον ιό. Τα μονοκλωνικά αντισώματα στοχεύουν τα ανθρώπινα IgM και IgG αντισώματα που αναπτύσσονται ενάντια του ιού SARS-CoV-2. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται είναι διαπιστευμένα (CE IVD).

Μοριακός Έλεγχος Κορωνοϊού
COVID-19 & INFA/B


Κόστος εξέτασης: 60 €
Μέθοδος: RT-PCR (CE-IVD)
Αποτέλεσμα: 2 – 4 ώρες
Είδος Βιολογικού Δείγματος: Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα

Μοριακή ανίχνευση του κορωνοϊού (SARS-CoV-2) και της κοινής γρίπης τύπου Α ή Β με τη μέθοδο της RT-PCR. Οι εκκινητές και ανιχνευτές στοχεύουν το γονίδιο Ε και RdRp του ιού SARS-CοV-2, M του ιού γρίπης τύπου Α και NS του ιού γρίπης τύπου Β. Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται είναι διαπιστευμένα (CE IVD).

Εξέταση Κορωνοϊού Κατ’Οίκον
COVID-19


Κόστος εξέτασης: 70 €
Μέθοδος: RT-PCR (CE-IVD)
Αποτέλεσμα: 2 – 4 ώρες
Είδος Βιολογικού Δείγματος: Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα

Χωρίς περιττές μετακινήσεις και με απόλυτη ασφάλεια από το σπίτι σας! Η DNA Therapeutics πραγματοποιεί κατ’οίκον επισκέψεις για τον μοριακό έλεγχο του κορωνοϊού, όπως επίσης και για το τεστ αντισωμάτων ή αντιγόνων!

Τεστ Κορωνοϊού για το προσωπικό Επιχειρήσεων


Επικοινωνήστε για να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς
Αποτέλεσμα: 2 – 4 ώρες
Είδος Βιολογικού Δείγματος: Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα

Για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων/οργανισμών και εργαζομένων, παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας δειγματοληψίας στον χώρο της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού.

Fit-to-Fly COVID-19 Test


Κόστος εξέτασης: 60 €
Μέθοδος: RT-PCR (CE-IVD)
Αποτέλεσμα: 2 – 4 ώρες
Είδος Βιολογικού Δείγματος: Στοματοφαρυγγικό επίχρισμα

Οι ταξιδιωτικοί επιβάτες διεθνών πτήσεων ή οδικών ταξιδιών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αρνητικό αποτέλεσμα σε μοριακό τεστ RT-PCR για τον COVID-19 το οποίο θα έχουν πραγματοποιήσει κατά τις τελευταίες 72 ώρες πριν την αναχώρηση τους από την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποστέλλονται ηλεκτρονικά αυθημερόν και είναι κατάλληλα διαμορφωμένα στην Αγγλική γλώσσα πληρώντας όλα τα πρότυπα των ταξιδιωτικών οδηγιών.

*** Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από τον Γενετικό Σύμβουλο του εργαστηρίου συνεκτιμώντας τα κλινικά ευρήματα και το ιστορικό του ασθενούς, σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.


Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. Η δειγματοληψία γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με άνεση και διακριτικότητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται αυθημερόν ηλεκτρονικά.

Τα αποτελέσματα αποστέλλονται αυθημερόν ηλεκτρονικά.

Αξιοπιστία και καινοτομία στη γενετική ανάλυση