DNA Therapeutics

Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

H διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων των εξεταζόμενων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της DNA Therapeutics. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (ν. 4624/2019 & Κανονισμός 679/2016 GDPR).

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που η DNA Therapeutics συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται, είναι:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, Α.Μ.Κ.Α.

Δεδομένα υγείας ειδικής κατηγορίας, όπως ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η DNA Therapeutics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

Για την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό του δείγματος που υποβλήθηκε στο εργαστήριο, την διεξαγωγή και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων γενετικών αναλύσεων, προς περαιτέρω ανάλυση και γνώση δική σας όπως και για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (ή στατιστικούς σκοπούς).

Για την επικοινωνία με εσάς, καθώς και την αποστολή των αποτελεσμάτων των γενετικών αναλύσεων.

Για την ανώνυμη χρήση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων με κωδικοποιημένη μορφή, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για σκοπούς ποιότητας ελέγχου.

Η Γενετική ανάλυση και έκθεση των αποτελεσμάτων που προσφέρονται, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες εργαστηριακές διαδικασίες στην παρούσα στιγμή. Αυτές οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και χρησιμοποιούν εξειδικευμένα υλικά για τον έλεγχό τους. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ένα μικρό περιθώριο σφάλματος.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εμπιστευτική και η DNA Therapeutics λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την προστασία τους. Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων διαφυλάσσεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την στιγμή της λήψης των πληροφοριών και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα διατήρησής τους, ενώ ομοίως δεσμεύονται για την διαφύλαξή τους και όλοι οι φορείς ή/και τρίτα πρόσωπα, εμπλεκόμενα στη διαδικασία.

ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, τους ιδιώτες ή/και τις εταιρείες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, τους επαγγελματίες στον τομέα υγείας και τα συνεργαζόμενα εργαστήρια. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί, επίσης, να διεξάγεται από συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και από το προσωπικό τους, υπό την ευθύνη τους (συγκεκριμένα εταιρείες πληροφορικής, λογισμικού και χειριστές ιατρικού εξοπλισμού, εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαγνωστικά κέντρα). Όλοι δεσμεύονται για την εμπιστευτικότητα, την προστασία και το επαγγελματικό απόρρητο.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρόνος διατήρησης των παραπάνω δεδομένων είναι ο χρόνος που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, ανάλογα με τη φύση της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, παρατείνεται μέχρι 20 έτη (Άρθρο 5 § 1, στοιχείο ε και αιτιολογική σκέψη 39 του ΓΚΠΔ). Η ελάχιστη περίοδος διατήρησης του γενετικού υλικού έχει καθοριστεί από το εργαστήριο σε έξι (6) μήνες.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στην DNA Therapeutics, εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας ή άλλων πληροφοριών. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη μεταποίηση και στη μεταφορά δεδομένων, και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

COOKIES

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε το dnatherapeutics.gr να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για τη τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών, όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Facebook
Twitter
LinkedIn