Πότε πρέπει να πραγματοποιήσω μία Ιολογική Εξέταση

Πότε πρέπει να πραγματοποιήσω Ιολογικές Εξετάσεις;