Ιολογικές Εξετάσεις

Ποιες υπηρεσίες υπάρχουν;

Μέρος Τέταρτο Ποιες υπηρεσίες υπάρχουν; Σήμερα θα ολοκληρώσουμε την ενότητα των άρθρων σχετικά με τις Ιολογικές Εξετάσεις συζητώντας για το ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην DNA Therapeutics. Ιολογικές εξετάσεις με την μοριακή ανίχνευση PCR μπορεί να γίνει για τους παρακάτω παθογόνους μικροοργανισμούς: Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) CMV, EBV, HHV6 (ερπητοϊοί) HPV (ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων) …

Ποιες υπηρεσίες υπάρχουν; Διαβάστε Περισσότερα »